НАДЗОРЕН ОДБОР

Членови на Надзорниот одбор:

1. Горан Сугарески - Претседател на Надзорниот одбор

 2. Војо Маријановиќ

3. Даниела Велковска

4. Дарко Радески

5. Марјан Спасовски

6. Мерита Мемети

7. Милена Трифковиќ

8. Петар Здравковски

9. Стефанија Стафила

 

 

Огласи/конкурси

Постојат многу варијации на пасуси од Lorem Ipsum, меѓутоа повеќето претрпеле одредени промени

меѓународни извештаи

Постојат многу варијации на пасуси од Lorem Ipsum, меѓутоа повеќето претрпеле одредени промени